Vrijwilligerswerk

Geactualiseerd 24 maart 2015


Schoonmaakactie Sanatoriumbos

NLDOET op 21 MAART 2015

De Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist probeert het bos ook schoon en aantrekkelijk te houden. Tijdens het wandelen nemen onze sympathisanten zo nodig rommel mee en doen die in prullenbakken. Ze leggen takken opzij en spreken mensen aan die overlast gevende honden laten loslopen. We dringen bij Altrecht aan op onderhoud van het bos en pleiten voor een goede gebiedscontrole. Dat alles in het belang van cliënten, bezoekers aan het bos en de dieren die er leven.

Allang was ons een stortplek een doorn in het oog. Die bevond zich in het bos naast de centrale werkloods. Hier lagen klinkers, stenen, putten, rijwielklemmen, betonranden en ander materiaal dat niet meer werd gebruikt. Kennelijk zat het opruimen van dit soort spullen niet in het contract voor het groenonderhoud. Vandaar dat wij het initiatief namen de plek zelf te gaan opruimen. Met toestemming van Altrecht en met ondersteuning van het Oranjefonds is daarmee op 21 maart 2015 begonnen.

Tijdens de NLdoet dag hebben 19 vrijwilligers ’s ochtends vol enthousiasme gewerkt om de bosplek schoon te maken. Ook de wijkmanager en de wijkwethouder deden mee.

 

Wijkmanager Gerard van den Breemer rijdt terug na zijn kruiwagen geleegd te hebben. Achter hem brengt een buurtbewoner een volle kruiwagen weg.

Wijkwethouder Johan Varkevisser was twee uur druk in de weer met het delven van steen en puin en het zeulen met zwaar geladen kruiwagens. Dat is wat anders dan met cijfers spelen in het gemeentehuis.

Met behulp van rieken werden het materiaal uit de grond gehaald en verzameld. Daarna brachten de vrijwilligers het met kruiwagens naar de gereedstaande container. Die was in de loop van de ochtend al vol. De rest werd op twee grote hopen gelegd om later te worden afgevoerd. Volgens onze schatting zijn daarvoor nog zeker twee containers nodig.

Wij zullen Altrecht vragen om de rest op te ruimen. Het goede voorbeeld moet navolging krijgen ……