Home

 

Overzicht van de site

Op deze site staat informatie over de volgende onderwerpen:

AANLEIDING OPRICHTING STICHTING

In deze rubriek vindt u een deel van de discussie in de jaren 2003 – 2005 over de waarde van het bos en de aantasting die zou kunnen plaatsvinden als gevolg van eventuele bouwplannen.
De Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist werd opgericht op 27 april 2005. Deze is ontstaan uit de gelijknamige werkgroep die al in 2004 als zodanig functioneerde. De reden voor het oprichten van de werkgroep was de toenmalige openstelling van het bos en de wens van omwonenden en andere inwoners van Zeist om het te behouden.

SANATORIUMBOS

Het huidige Sanatoriumbos, dus inclusief de randen ervan langs de Dreef, Thorbeckelaan, Schermerslaan en Oude Arnhemseweg, is een restant van een veel groter bosgebied dat het Christelijk Sanatorium begin 2oste eeuw aankocht van het landgoed Vollenhove.

Tot 1996 was het grootste deel van het Sanatoriumbos binnen de hekken van de huidige GGZ-instelling niet toegankelijk voor publiek. Dit toenmalig afgesloten bos was bestemd voor de patiënten van het Christelijk Sanatorium, een inrichting voor geestelijke gezondheidszorg die daar vanaf 1903 was gevestigd. In die ruim 90 jaar waren er al regelmatig grote delen van het bos verloren gegaan als gevolg van woningbouw van de uitbreidingen van Zeist. Toen in 1995 ook nog de weilanden (en daarmee het rustieke uitzicht) voor het Sanatorium aan woningbouw werd opgeofferd besloot de instelling het bos open te stellen voor vrij wandelen op wegen en paden. De hoop was dat in de toekomst ook de omwonenden mee zouden waken over dit voor de patiënten en de omgeving zo belangrijke stuk natuur.

BETEKENIS VOOR DE OMGEVING

Door de openstelling van het Altrecht-deel van het bos werd er steeds meer gebruik van gemaakt. Deze groene long van Zeist-Noord bleek een nog prachtig, oorspronkelijk bos te zijn met vele paadjes. Je kon er nog bijna in verdwalen en dat midden tussen alle bewoning, op loopafstand. Het bos is verrassend gevarieerd, met dichte en open begroeiing, heuvels, een berg, een grasveld en spannende laantjes. Steeds meer omwonenden maakten hier hun wandeling, lieten er hun hond uit en speelden daar met de kinderen.

WONINGBOUWPLAN

In de lente van 2004 kwam er een stukje in de Nieuwsbode, dat de speeltuin op de hoek van de Thorbeckelaan die toen net nieuw was alweer dreigde te verdwijnen. Er was een woonbuurt in de aangrenzende hoek van het Sanatoriumbos gepland. Deze zou ook nog op de weg en de speeltuin worden gebouwd.

Navraag bij de gemeente leverde alleen een opmerking op dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Toch staken een aantal verontruste buurtbewoners de koppen bij elkaar. Ze noemden zich de Werkgroep Behoud Sanatoriumbos Zeist en drongen er bij de gemeente op aan een voorlichtingsbijeenkomst te houden over de bouwplannen. Die kwam er in de herfst van 2004. Op deze druk bezochte bijeenkomst bleken er zeer veel mensen te zijn die het Sanatoriumbos en de randen ervan,  een warm hart toedroegen. Tot hun grote verbazing bleek hier het woningbouwplan als onomkeerbaar te worden gepresenteerd. Daarop werd besloten de werkgroep Behoud Sanatoriumbos-Zeist om te zetten in een stichting.