PolitiekBeleidskeuzen van belanghebbenden

PARTIJEN, OVERHEID EN GRONDEIGENAREN

“Ook al heb je geen interesse in politiek, het betekent niet dat de politiek geen interesse heeft in jou.” Periklès

Het behoud van het Sanatoriumbos hangt af van de visies en beleidskeuzen van de partijpolitiek, het vastgestelde beleid van de gemeente en het beleid van de zorginstelling(en) die eigenaar zijn van het bos. In de volgende paragrafen staat hierover informatie. Ook wordt daar verwezen naar andere bronnen.