Procedures

Geactualiseerd 2022

Verzet tegen bouwplannen
INSPRAAK EN PROCEDURES OVER VISIES EN PLANNEN

Burgers en belangengroepen kunnen inspreken over beleidsvisies zoals de Structuurvisie Zeist 2011-2020. Tijdens de ontwikkeling ervan is dat ook gebeurd.
Tegen besluiten over bestemmingsplannen kunnen direct belanghebbenden na het indienen van zienswijzen over het ontwerp of concept ook beroep aantekenen. Tegen het (deel)bestemmingsplan “Buurtschap” in het Sanatoriumbos zijn jarenlang procedures gevoerd.

Bij inwerkingtreding Omgevingswet vormen de huidige bestemmingsplannen en de nieuwe wettelijke regels samen het tijdelijk omgevingsplan. Tot 2029 wordt daaruit een geïntegreerd omgevingsplan ontwikkeld dat volledig moet voldoen aan alle wettelijke eisen.

Zie verder de informatie over: