Site Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist

Geactualiseerd 17 maart 2014 en 2022

FUNCTIES, INHOUD EN RECHTEN SITE STICHTING BEHOUD SANATORIUMBOS-ZEIST

Reacties op deze website zijn wij graag tegemoet: email aan sanatoriumbos@gmail.com.

FUNCTIES VAN DE SITE

Deze site fungeert in eerste instantie als:

  • Entree tot de Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist;
  • Nieuwsmedium;
  • Communicatiemiddel met bezoekers;
  • Agendering van belangrijke zaken;
  • Verantwoording van de uitgevoerde activiteiten;
  • Legitimering van de functie, rol en ontvankelijkheid van de organisatie;
  • Archief voor de Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist en voor derden.

VOORBEHOUD SITE

Hoewel de inhoud van deze site naar vermogen op juistheid en wettelijke rechten is gecontroleerd, kan de redactie er geen volledige verantwoordelijkheid voor dragen.
Aan het gebruik van de op deze site vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Uw op- en aanmerkingen over de inhoud bieden de redactie de gelegenheid de site zo goed mogelijk aan te passen.

RECHTEN

De auteurs van de artikelen, brieven, columns en cartoons zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bijdragen. Op deze producten berusten auteursrechten en kopijrechten. Zonder schriftelijke toestemming van de auteurs mogen deze bijdragen niet worden vermenigvuldigd en zakelijk gebruikt, tenzij anders aangegeven.
Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist zal persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen zorgvuldig behandelen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

In de rubriek “Links” vindt u de adressen van sites van andere organisaties en groepen, die te maken hebben met het werkterrein van Stichting Behoud Sanatoriumbos-Zeist.

REDACTIE EN ONDERSTEUNING

Redactie: Egbert Visscher en Gerard Poolman
Technische ondersteuning: Piet van Driel

TYPOGRAFIE

Kop rubriek: Georgia vet 28 punts; subkop rubriek: Arial 16 punts
Kop en subkoppen artikel: Arial kapitaal vet 16 punts
Tekstdelen: Georgia 16 punts
Onderschriften en noten: Arial 14 punts