Gedicht(en)

 

Bezint voor ge begint
WILLEM WESTERHOUT
oktober 2004

Als men zich eens wilt laten informeren
Waar in ons land men het best kan bivakkeren
Dan komt steevast Zeist als stad in het bos op de kaart
Dat werd tot heden voor het nageslacht bewaard

Het erfgoed door onze voorvaderen, een brok schoonheid van natuur
Nadert nu in haar bestaan haar laatste uur
Want de mensen die we kozen in de gemeenteraad
Plegen nu tegenover de hele gemeenschap verraad

Ze namen het als een plicht om dit erfgoed te beheren
In de bossen en heideveldjes, de onverlaten weren
Met respect voor de natuur de erfenissen van het verleden
Beschermen zoals onze voorvaderen dit deden

Nu staan ze klaar om een deel van dit erfgoed te slechten
En wij willen voor het behoud ervan vechten
Er is door de ontbossing al veel te veel verloren gegaan
Gebruik je verstand, het gaat ons allen aan

De regenwouden werden massaal van hun functie ontdaan
Ze brachten vaak de wateroverlast bij rampen tot staan
Heeft de mens van dit voorbeeld nu helemaal niets geleerd?
Dan gaat het  hier in Zeist ook helemaal verkeerd

Het zijn telkens kleine hoeveelheden groen, die er aan moeten geloven
En dat gaat ons verstand geheel te boven
Beter is om nu halverwege het tij te keren
Van de natuur kun je elke dag veel leren

Er zijn echt in ons mooie Zeist nog veel open plekken
Waar men tal van huizen etc. op kan trekken
Dat mag nooit ten koste van de bossen gaan
Dus Gemeenteraad, alstublieft laat die bomen daar staan

Neem de moed om een goede rentmeester te zijn
En werkt niet mee aan vernieling, dat van ons nageslacht mag zijn
Verhef uw stem en maakt de verkiezingsbeloften waar
met je tegenstem bezweer je immers het slopings gevaar