Wandelen met de Boswachter

 


Wandeling Behoud Sanatoriumbos succes
NIET NOG MEER AANTASTING VAN HET PRACHTIGE BOS DOOR BOUWEN

Meer dan 50 belangstellenden, waaronder 4 gemeenteraadsleden, trotseerden het buiige weer en maakten Zaterdagmiddag 18 September 2014 een wandeling in het Sanatoriumbos onder leiding van Boswachter Rob Werner. Hij liet zien wat een prachtig stuk bos hier nu nog is, en wees op de nadelige gevolgen voor de natuur als hiervan een belangrijk deel zou verdwijnen door de bouwplannen van Reinaerde /Altrecht.

Het verkleinen van het bos zou waarschijnlijk betekenen dat de buizerd verdwijnt, ook de diverse spechten zullen het moeilijker krijgen, zeker als het bos door veel meer mensen (met honden) bezocht gaat worden. Nu al is het voor de konijnen lastig, daar het helaas ook nu nogal eens voorkomt dat de honden niet aan de lijn worden gehouden. Gelukkig zijn er weer wat meer eekhoorntjes gekomen de afgelopen jaren.

Het natuurbeheer in het bos gebeurt volgens de normen van het Utrechts Landschap. Op een aantal plaatsen zijn nogal wat bomen gekapt. Deze bleven liggen om daar het kleine bosleven een kans te geven. Ook is dit deel daardoor zeer ontoegankelijk voor mens en hond. Na verloop van tijd groeien hier dan allerlei andere bomen en struiken, waardoor het bos nog gevarieerder wordt. Nu zijn er alweer enkele mierenhopen in het bos verschenen, een teken dat het goed gaat.

Grote zorgen maakt Rob Werner zich ook over de (hang)jongeren die in het bos zullen verschijnen als het verder open gaat. Nu al wordt regelmatig het hek vernield en op die plaatsen is het bos ook al behoorlijk toegetakeld. Gelukkig is het nu nog een fraai bos met veel variatie.

De wandeling eindigde bij het ven en het erbij liggende beukenbos. Hier staat ook de knalgroene ufo (donut) die in maart 2003 48 grote beuken het leven kostte. Deze bomen zijn toen gekapt om hier een knal-groene ‘donut’ te kunnen bouwen. Daardoor is er weer een stukje het Sanatoriumbos verdwenen. Politiek gaf dit toen nogal wat ophef, omdat dit al gebeurde terwijl de bezwaarprocedure nog liep.

De vraag was of de kapvergunning van 9 januari 2003 nog verleend was op grond van de oude Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 1996. Op 27 november 2002 was namelijk de nieuwe APV in werking getreden. In de nieuwe APV is de standaardvoorwaarde opgenomen dat de vergunninghouder nog niet daadwerkelijk mag kappen als er nog een bezwarenprocedure loopt. Daar de nieuwe APV van toepassing was had Altrecht in 2003 nog niet mogen kappen.

Na afloop konden de wandelaars nog een boekje met een rondwandeling kopen (ook bij de receptie te koop, €1,-) en kreeg Rob dank voor de bijzondere rondleiding.